Czyszczenie wody za pomocą mieszadła do zbiorników

Czyszczenie wody za pomocą mieszadła do zbiorników

Oprócz urządzeń elektronowych do wyczyszczenia dna każdego zbiornika wodnego w ostatnim czasie często używa się mieszadła do zbiorników.

Czyszczenie zbiornika o okrągłym kształcie z odpływem, który umieszczono na środku, działa na zasadzie znanego nam z kuchni  tak zwanego efektu ,, filiżanki z herbatą”. Istotą tego efektu jest wzbudzenie ruchu rotacyjnego cieczy, co w efekcie pozwala na oddzielenie od niej ładunku zanieczyszczeń i przetransportowanie go do odpływu, który znajduje się pośrodku zbiornika. Biorąc pod uwagę hydraulikę dotyczącą przepływu, taki efekt może być uzyskany w sposób najbardziej skuteczny przy użyciu tak zwanego zatopionego mieszadła do zbiorników. 

W przypadku chociażby zbiorników na popularnie zwaną deszczówkę mieszadła do zbiorników powinny spełniać pewne z góry narzucone wymagania. Przykładowo średnica ich śmigła najlepiej, aby była jak najmniejsza. Każde mieszadło powinno mieć także bardzo wysoką ilość obrotów, tak aby mogło uzyskać w miarę możliwości jak najwyższą prędkość kątową, która pozwoli na równomierne wymieszanie wszystkich substancji stałych zawartych w zbiorniku. Trzeba również zaznaczyć pewien ważny fakt, który dotyczy mieszadła do zbiorników. Otóż owe mieszadło zaczyna swoją pracę zaraz po osiągnięciu bardzo wysokiego poziomu wody, w którym jest zamontowane. Taka szybka reakcja mieszadła pozwala na bardzo równomierne oczyszczanie wody i późniejszy jej transport do najbliższej oczyszczalni.

Żeby zapobiec wytwarzaniu się w zbiorniku niepotrzebnego osadu, szczególnie gdy płyn jest w nim dłużej przetrzymywany, należy włączyć takie obroty mieszadła do zbiornikówaby nie dopuścić do składowania na jego dnie osadów i ich sedymentacji. Zwykle wystarczająca prędkość przepływu wody w tym przypadku to 0,3 m/s.